PLATEAU 

There are 3 products.

4 SASHIMI SAKE, 4 SASHIMI MAGURO, 4 SASHIMI TAI, 4 NIGIRI SAKE, 4 NIGIRI MAGURO, 4 NIGIRI TAI, 6 MAKI SAKE, 6 MAKI MAGURO, 6 MAKI TAI, 1 BTL. DE VIN BLANC OFFERT

150 €
28 cm

4 SASHIMI SAKE, 4 SASHIMI MAGURO, 4 SASHIMI TAI, 4 NIGIRI SAKE, 4 NIGIRI MAGURO, 4 NIGIRI TAI, 4 NIGIRI EBI, 4 NIGIRI BIFU,  6 MAKI SAKE, 6 MAKI MAGURO, 6 MAKI TAI, 8 CALOFORNIA SAKE CHEESE, 8 CALIFORNIA MAGURO CHEESE,1 BTL. DE VIN BLANC OFFERT

220 €
35 cm

8 SIGNATURE YU, 8 SIGNATURE GOA, 8 CALI GOURMET SAKE, 8 CALI GOURMET MAGURO, 8 MAKI GOURMET SAKE, 8 MAKI GOURMET MAGURO, 8 CALOFORNIA SAKE CHEESE, 4 NIGIRI SAKE, 4 NIGIRI MAGURO, 1 BTL. DE VIN BLANC OFFERT

180 €
35 cm
Showing 1 - 3 of 3 items